XXVII Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2020

Data:
Start: 13.05.2020 10:00
Koniec: 15.05.2020 14:00

Adres:
EXPO XXI
Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa
Polska

Organizator:
Polska Izba Paliw Płynnych:
ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel. +48 22 637 50 77
Email: targi(at)paliwa.pl
DZIAŁ TARGÓW:
Department of Trade Fair:

Adrian Ćwikliński
a.cwiklinski(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 119
kom: +48 731 838 351

Bożena Runowska
b.runowska(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 105
kom: +48 720 832 004

Konkurs "Produkt Roku"
Katarzyna Tomczak
k.tomczak(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 117
kom: +48 504 144 155

Aktualności

24.01.2019

STACJA PALIW 2019 - ochrona środowiska

Stacje paliw w zakresie ochrony środowiska podlegają ścisłym regulacjom prawnym.

Instrumentami prawnymi, regulującymi sposób i zakres oddziaływania stacji paliw na środowisko, są pozwolenia ekologiczne, na podstawie których właściwe organy wyznaczają warunki korzystania ze środowiska. Pozwolenia takie wydawane są w szczególności na podstawie ustaw: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach oraz Prawo wodne.

Infrastruktura musi być bezpieczna nie tylko dla środowiska, ale również dla zdrowia i życia ludzkiego. Właściciel stacji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich zamontowanych na stacji urządzeń. Powinien on także zadbać o to, aby wszyscy pracownicy zapoznali się i przestrzegali przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi STACJA PALIW