XXIV Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2018

Data:
Start: 09.05.2018 10:00
Koniec: 11.05.2018 14:00

Adres:
EXPO XXI
12/14 Ignacego Prądzyńskiego

01-222 Warszawa
Polska

Organizator:
ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel. 22 637 50 77
Email: targi(at)paliwa.pl
Koordynator Targów Monika Zielińska
m.zielinska(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 106

Sylwester Maleszka
s.maleszka(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 109
+48 733 166 664

Radosław Włodarczyk
r.wlodarczyk(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 105
+48 534 995 452

Weronika Karauda
w.karauda(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 119
+48 731 838 351

Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2017. Wybrane zagadnienia.”

Forum dyskusyjne dla rynku paliwowego

18 maja 2017 r., godz. 11.00, Warszawa, Centrum EXPO XXI

Konferencja towarzyszy XXIV Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2017

10.30-11.00 rejestracja
11.00-12.45 dyskusja z udziałem zaproszonych gości
• „Szara strefa" – kluczowy problem branży paliwowej.
• Zmiany na rynku paliwowym po wprowadzeniu Pakietów: paliwowego, energetycznego, przewozowego.
• Polski system podatkowy – konieczność kolejnych zmian w polskim systemie podatkowym.
• Zmiany w strukturach: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej - Krajowa Administracja Skarbowa. Koordynacja działań służb kontrolnych i urzędów wobec walki z nielegalnym obrotem paliwami.
• Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
• Program rozwoju elektromobilności.
• Funkcjonowanie detalicznego rynku paliwowego.
• Wpływ kolejnych koncepcji zmian na funkcjonowanie stacji paliw.
• Perspektywy rozwoju branży paliwowej i jej dalszego funkcjonowania.
12.45-13.00 podsumowanie
13.00-13.30 lunch
13.30 zakończenie konferencji

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.

* program może ulec zmianie
** uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzania

Koszt udziału:
• 450 zł /os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do 21 kwietnia 2017 r.
• 540 zł /os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym po 21 kwietnia 2017 r.
• 400 zł /os. + 23% VAT - członkowie Izby

>>Pobierz formularz zgłoszeniowy<<