XXVII Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2020

Data:
Start: 13.05.2020 10:00
Koniec: 15.05.2020 14:00

Adres:
EXPO XXI
Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa
Polska

Organizator:
Polska Izba Paliw Płynnych:
ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel. +48 22 637 50 77
Email: targi(at)paliwa.pl
DZIAŁ TARGÓW:
Department of Trade Fair:

Adrian Ćwikliński
a.cwiklinski(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 119
kom: +48 731 838 351

Bożena Runowska
b.runowska(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 105
kom: +48 720 832 004

Konkurs "Produkt Roku"
Katarzyna Tomczak
k.tomczak(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 117
kom: +48 504 144 155

Forum Dyskusyjne

 

Targom STACJA PALIW, jak co roku, towarzyszy Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”. Organizatorem tego spotkania jest Polska Izba Paliw Płynnych. Konferencja przybiera formułę debaty i poświęcana jest bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. 
 
Jakie są perspektywy rozwoju, w jakim kierunku będzie zmierzał polski rynek paliw płynnych w najbliższych latach?

Dyskusję podczas tegorocznego Forum zdominowała tematyka efektów pakietów paliwowych oraz perspektywy wprowadzenia nowej benzyny: E10. Co roku towarzyszące Międzynarodowym Targom STACJA PALIW Forum „Polski Rynek Paliw” jest miejscem, gdzie spotykają się zarówno środowiska naukowe, przedstawiciele organów legislacyjnych i kontrolnych, jak i praktycy rynku – właściciele i operatorzy stacji paliw. W tym roku spotkanie cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem ze względu na możliwość bezpośredniego omówienia nadchodzących zmian, istotnych dla codziennego funkcjonowania każdej stacji.

Forum otworzyła Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, podkreślając wpływ zmian legislacyjnych na prawidłowość funkcjonowania naszego rynku i zapraszając do otwartej dyskusji. Następnie odbyło się wręczenie najwyższych odznaczeń izbowych – ZŁOTYCH OKTANÓW, którymi niezależna branża naftowa nagradza tych, którzy najbardziej przyczynili się do zachowania równowagi konkurencyjnej w branży naftowej. W tym roku otrzymali je: Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii (w imieniu minister nagrodę odebrał Zbigniew Wojciechowski, z-ca Dyrektora Departamentu MŚP w MPiT); Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP; Główny Urząd Miar – w stulecie tej instytucji (nagrodę odebrał p.o. Prezesa GUM Maciej Dobieszewski); prof. Krzysztof Biernat (UKSW); prof. Maria Ciechanowska (INiG-PIP) i STOKOTA – europejski lider w produkcji cystern, świętujący swój jubileusz w Polsce (nagrodę odebrał prezes spółki, Tomasz Miłosz). Nagrody wręczyli Halina Pupacz – Prezes, oraz Rafał Uchacz i Janusz Wiśniewski – członkowie Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych.

W dalszej części Forum mówiono m.in. o skutkach legislacyjnego ograniczenia nadużyć w branży naftowej, nowych paliwach – które wkrótce pojawia się na stacjach, a także konkretnych rozwiązaniach, które wkrótce będą obligatoryjne dla naszej branży. Forum moderowała dziennikarka Agnieszka Łakoma.

Założeniem Forum jest nie tyle prezentacja wybranych stanowisk, lecz faktyczna wymiana opinii prowadzącą do wypracowania wspólnych wniosków i osiągania synergii wspólnej dalszej pracy. Zgodnie z ustaleniami jednorazowa wypowiedź miała nie być dłuższa niż 4 minuty, aby każdy z gości sesji mógł kilkukrotnie zabrać głos, doświadczenie wskazuje jednak, że czas przeznaczony na Forum należy znacząco wydłużyć.

Pytanie otwierające dyskusję to:, „Jaka będzie przyszłość branży w kontekście działań na rzecz ochrony klimatu? Jak na działalność stacji i ich dochodowość wpłynie wprowadzanie do sprzedaży paliw typu E10 czy z domieszkami biokomponentów drugiej generacji?”. Wyczerpująco i jak zwykle ze swadą opowiadał o tym prof. nadz. Krzysztof Biernat, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Zwrócił uwagę, że używane obecnie w motoryzacji silniki zostały skonstruowane pod konkretne paliwo, a niezbędny rozwój technologii i praktyczne jego zastosowania wymagają nieustannego monitorowania i formułowania wniosków wspólnych. Z wypowiedzą tą korespondował w swoim wystąpieniu Artur Kandarian, Członek Zarządu PIPP, przewodniczący Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen przy PIPP, podkreślając, że na razie nie mamy żadnych krajowych konkretnych danych, jak będzie zachowywało się E10.

Podobnie z tematem „Na ile nowe plany rozwoju elektromobilności w ramach polityki ochrony klimatu są realne? Jakie będzie mieć znaczenie dla rozwoju stacji w Polsce?” – w opinii praktyków rynku rozwój elektromobilności stanowi szansę na rozwój oferty stacji, które już teraz nie są jedynie punktami tankowania, a raczej centrami obsługi klientów.

W kontekście pytania „Nowe technologie, nowe perspektywy – czy i jakie paliwa alternatywne to przyszłość? Na ile sektor motoryzacyjny podąża za nowymi trendami i czy tradycyjne paliwo może w ogóle zniknąć z rynku? Na jakim etapie są prace przygotowawcze do wytwarzania paliw alternatywnych w Polsce?” prof. Biernat zwrócił uwagę na krajowe technologie – zarówno te znajdujące się już w gestii naszych rafinerii Lotosu i Orlenu, jak też i będące już w ostatnim stopni dopracowania, np. priolizy wykonywanej przez zespół Adama Hańderka we współpracy z PIMOT. Artur Kandarian zwrócił z kolei uwagę na konieczność stworzenia w tym zakresie ram równoprawnie konkurencyjnego działania: „Nie może być tak, że stacje franczyzowe zobowiązane są sprzedawać paliwo B7, a tymczasem inni mogą B0”.

W dyskusji nad efektami uszczelniania rynku paliwowego w Polsce z kolei Wiesław Deć, Członek Zarządu PIPP, zaapelował: „Walka z tzw. szarą strefą została wygrana i nie należy nakładać dalszych obowiązków na uczciwych sprzedawców”.

W tym kontekście podkreślono rolę działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, które omówił dr Marek Woch, radca Rzecznika, a o wniosku Rzecznika ws. ustawy opakowaniowej szerzej pisze w swym artykule kolejny z prelegentów, mec. Adam Toczyski.

O roli współpracy z przedsiębiorcami, konsekwencji i długofalowości działań mówiła Anetta Janda-Brzezińska, Naczelnik Wydziału, Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Ministerstwo Finansów, o współpracy segmentu stacji i koncernów Leszek Wieciech, Prezes-Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, a perspektywę administracji centralnej przedstawił Jacek Kocięcki, Dyrektor Departamentu Techniki Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom Forum serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok – na XXVII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2020: 13-15 maja!