Strona główna » Laureaci statuetki Złoty Oktan 2023

Laureaci statuetki Złoty Oktan 2023

by admin

Statuetka ZŁOTY OKTANnajważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych – przyznawana jest w celu uhonorowania Laureatów, wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, przedsiębiorczymi inicjatywami, w szczególności przyczyniającymi się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, poszerzania oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność legislacyjną, administracyjną, naukową i gospodarczą.

Laureaci statuetki ZŁOTY OKTAN 2023:

 • prof. Zbigniew Girzyński – poseł na Sejm RP
 • Minister Andrzej Dera – Kancelaria Prezydenta RP
 • Minister Piotr Dziadzio – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Pan Jan Rakowski – Prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG
 • Pan Ryszard Brzeski
 • Pan Adam Ciężarek
 • Pan Wiesław Deć
 • Pan Paweł Karwicki
 • Pan Marek Laskowski
 • Pan Dariusz Łoziński
 • Pani Halina Pupacz
 • Pan Wojciech Teszner
 • mec. Adam Toczyski