Strona główna » Laureaci Statuetki ZŁOTY OKTAN

Laureaci Statuetki ZŁOTY OKTAN

by admin

Statuetka ZŁOTY OKTAN Polskiej Izby Paliw Płynnych – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych – przyznawana jest w celu uhonorowania Laureatów, wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, przedsiębiorczymi inicjatywami, w szczególności przyczyniającymi się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, poszerzania oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność legislacyjną, administracyjną, naukową i gospodarczą.

Laureaci Statuetki ZŁOTY OKTAN 2022:

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Dozoru Technicznego

Slovnaft Polska S.A.

Orlen Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Jerzy Małyska

Marek Matuszewski, Poseł na Sejm RP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji