REJESTRACJA NA AKADEMIĘ PRZEDSIĘBIORCY TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17-19 MAJA 2023

Strona główna » REJESTRACJA NA AKADEMIĘ PRZEDSIĘBIORCY TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17-19 MAJA 2023
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

PROSIMY O REJESTRACJĘ NA INTERESUJĄCE PAŃSTWA WYKŁADY/SEMINARIA/PREZENTACJE

REJESTRACJA NA AKADEMIĘ PRZEDSIĘBIORCY TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17-19 MAJA 2023

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanych wyżej spotkań oraz w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.