REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIU 17 MAJA 2023

Strona główna » REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIU 17 MAJA 2023
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Prosimy o potwierdzenie obecności,
wypełniając formularz poniżej

Rejestracja online na konferencję 28. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW została zakończona.

Planowany program konferencji towarzyszącej XXVIII Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2023:

Moderator konferencji: red. Justyna Golonko

 

Część I

10.45 – 12.00 – Wyzwania dla branży paliwowej w 2023 roku.

 • Obecna sytuacja rynku paliwowego i oddziaływania pakietów sankcyjnych.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona firm w świetle niepewnej sytuacji gospodarczej – działania, programy i projekty rządu.
 • Zmiany w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej – tzw. SENT CONNECT.
 • Przewidywania i prognozy – rok 2023 w obliczu nowej rzeczywistości i wyzwań.
 • Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 • Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • prof. Konrad Raczkowski, Prorektor ds. finansowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej
 • Edward Komorowski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów
 • Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
 • radca prawny Adam Toczyski
 • radca prawny Krzysztof Rutkowski, Kancelaria KDCP

Część II

12.15 – 13.15 – Nowe technologie, nowe perspektywy, paliwa alternatywne – sektory przyszłości paliw transportowych, wsparcie i finansowanie

 • Elektromobilność – projekty i wdrażanie.
 • Technologia wodorowa.
 • Energia i paliwa odnawialne.
 • Wyzwania Łukasiewicza – Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki.
 • Wsparcie dla firm i finansowanie nowych projektów.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 • Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Zdzisław Sokal – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Marcin Ścigan – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Zygmunt Gzyra – Prezes Krajowej Izby Biopaliw
 • Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu Ekobenz Sp. z o. o.

Podczas forum zostaną wręczone Statuetki ZŁOTY OKTAN – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.

*program forum może ulec zmianie – PRELEGENCI W TRAKCIE POTWIERDZANIA.