REJESTRACJA NA SPOTKANIE SEKCJI STACJI FRANCZYZOWYCH TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIU 18 MAJA 2023 (GODZ. 13:00-14:30 SALA A, I PIĘTRO)

Strona główna » REJESTRACJA NA SPOTKANIE SEKCJI STACJI FRANCZYZOWYCH TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIU 18 MAJA 2023 (GODZ. 13:00-14:30 SALA A, I PIĘTRO)
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Prosimy o potwierdzenie obecności,
wypełniając formularz poniżej

REJESTRACJA NA SPOTKANIE SEKCJI STACJI FRANCZYZOWYCH TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIU 18 MAJA 2023 (GODZ. 12:30-14:00 SALA C, I PIĘTRO)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanych wyżej spotkań oraz w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.