Rejestracja online i wstęp na targi

Strona główna Rejestracja online i wstęp na targi

W celu wejścia na targi prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego w punkcie rejestracji gości (hol główny).

 

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo identyfikator umożliwiający poruszanie się po całym terenie targowym. 

 

WSTĘP NA TARGI I KATALOG TARGOWY JEST BEZPŁATNY!

 

Miejsce Wystawy:
EXPO XXI WARSZAWA

 

ZAPRASZAMY

 

17 maja 2023 r. (środa) w godzinach 10:00-17:00
18 maja 2023 r. (czwartek) w godzinach 10:00-17:00
19 maja 2023 r. (piątek) w godzinach 10:00-14:00

Aby być na bieżąco z informacjami, zapraszamy do regularnego odwiedzania strony oraz śledzenia profili w mediach społecznościowych.

 

Rejestracja online

Wstęp na Targi jest bezpłatny.

W celu wejścia na teren Targów zwiedzający zgłasza się w punkcie rejestracji gości (hol główny) i wypełnienia formularz rejestracyjny lub dokonuje rejestracji online.

Zarejestrowanie się na Targi STACJA PALIW jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zgodnie z poniższym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w Targach.


ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Targów STACJA PALIW - Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987.
2. W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w Targach STACJA PALIW jako Zwiedzający, Zwiedzający wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby PIPP jego danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania go o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez PIPP wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Zwiedzający ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
3. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że podanie danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przez niego zgody.
4. Zwiedzający – wypełniając formularz rejestracyjny - zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych w celach wymienionych w pkt 2 powyżej.
5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Targach STACJA PALIW, konieczne do otrzymywania informacji oraz dalszej współpracy z Polską Izbą Paliw Płynnych.
6. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
7. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.
8. Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyraża zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego w związku z uczestnictwem w Targach bez dodatkowego wynagrodzenia w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych Organizatora, w szczególności w reklamach, w Internecie, przy okazji artykułów prasowych relacjonujących Targi, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów.
9. Polska Izba Paliw Płynnych dba o bezpieczeństwo danych i korzysta z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania informacji typu np. newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez PIPP szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i Targach STACJA PALIW.
10. Dane osobowe Zwiedzającego będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z celami wskazanymi w pkt 2 i 9 powyżej – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: izba@paliwa.pl
11. Zwiedzający ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeśli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W celu zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie www.paliwa.pl lub www.targi.paliwa.pl
13. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: izba@paliwa.pl.

Dojazd do EXPO XXI

EXPO znajduje się w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14

  • własnym samochodem – 1500 miejsc parkingowych
  • Stacja Metro – Rondo Daszyńskiego (2,0 km)
  • 14 linii autobusowych (105 109 136 154 155 167 171 178 184 186 190 414 523 N43)
  • Szybka Kolej Miejska (SKM) i Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)
  • Pociągi Kolei Mazowieckich (dojazd ze stacji: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa, Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna – do stacji Warszawa Zachodnia, bądź Kasprzaka).

TAXI:

Ele Taxi        tel: +48 22 811 11 11
Eko Taxi       tel: +48 22 644 22 22
Grosik Tax    tel: +28 22 646 46 46
Sawa Taxi     tel: +48 22 644 44 44
Wawa Taxi    tel: +48 22 870 40 00

Na terenie Expo znajduje się stały postój taksówek.