REJESTRACJA ONLINE NA TARGI STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17-19 MAJA 2023

Strona główna REJESTRACJA ONLINE NA TARGI STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17-19 MAJA 2023
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Formularz rejestracyjny

Wstęp na Targi Stacja Paliw 2023 jest bezpłatny. W celu wejścia na teren Targów zwiedzający dokonuje rejestracji online (możliwa do 15 maja włącznie) lub w recepcji targowej w holu głównym.

Zarejestrowanie się na Targi Stacja Paliw 2023 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody - zgodnie z poniższym oświadczeniem wyrażającym zgodę - na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na ewentualne wykorzystanie wizerunku.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy wzięcie udziału w Targach nie będzie możliwe.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanych wyżej spotkań oraz w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.

Dojazd do EXPO XXI

EXPO XXI WARSZAWA – ul. Prądzyńskiego 12/14 (Warszawa)

 

Dojazd:

  • własnym samochodem
  • metrem (II linia metra)
  • autobusem
  • Szybką Koleją Miejską (SKM)
  • Warszawską Koleją Dojazdową (WKD)
  • Pociągami Kolei Mazowieckich

Na terenie Expo znajduje się postój taksówek.