REJESTRACJA NA OTWARCIE, KONFERENCJĘ I BANKIET TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17 – 19 MAJA 2023

Strona główna » REJESTRACJA NA OTWARCIE, KONFERENCJĘ I BANKIET TARGÓW STACJA PALIW 2023 W DNIACH 17 – 19 MAJA 2023
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Prosimy o potwierdzenie obecności (do 24.04),
wypełniając formularz poniżej

Rejestracja na otwarcie, konferencję i bankiet Targów Stacja Paliw 2023 w dniu 17 - 19 maja 2023

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanych wyżej spotkań oraz w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.

Planowany program konferencji towarzyszącej XXVIII Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2023:

Moderator konferencji: red. Justyna Golonko

 

Część I

10.45 – 12.00 – Wyzwania dla branży paliwowej w 2023 roku.

 • Obecna sytuacja rynku paliwowego i oddziaływania pakietów sankcyjnych.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona firm w świetle niepewnej sytuacji gospodarczej – działania, programy i projekty rządu.
 • Zmiany w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej – tzw. SENT CONNECT.
 • Przewidywania i prognozy – rok 2023 w obliczu nowej rzeczywistości i wyzwań.
 • Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 • Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • prof. Konrad Raczkowski, Prorektor ds. finansowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej
 • Edward Komorowski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów
 • Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
 • radca prawny Adam Toczyski
 • radca prawny Krzysztof Rutkowski, Kancelaria KDCP

Część II

12.15 – 13.15 – Nowe technologie, nowe perspektywy, paliwa alternatywne – sektory przyszłości paliw transportowych, wsparcie i finansowanie

 • Elektromobilność – projekty i wdrażanie.
 • Technologia wodorowa.
 • Energia i paliwa odnawialne.
 • Wyzwania Łukasiewicza – Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki.
 • Wsparcie dla firm i finansowanie nowych projektów.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 • Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Zdzisław Sokal – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Marcin Ścigan – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Zygmunt Gzyra – Prezes Krajowej Izby Biopaliw
 • Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu Ekobenz Sp. z o. o.

Podczas forum zostaną wręczone Statuetki ZŁOTY OKTAN – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.

*program forum może ulec zmianie – PRELEGENCI W TRAKCIE POTWIERDZANIA.