STACJA PALIW 2022

Strona główna » STACJA PALIW 2022

 

27. edycja Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2022 już za nami. Po dwóch latach pandemicznych obostrzeń, a obecnie także w obliczu konfliktu w Ukrainie, szczególnie ważna stała się możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmów. Wymiar bezpośrednich relacji, uścisku dłoni, bezpośredniej rozmowy „tu i teraz” ma znaczenie nadrzędne i bezcenne. Aspekt ten docenili zarówno wystawcy, jak i goście odwiedzający naszą wystawę. Serdecznie dziękujemy!

 

Targi STACJA PALIW, które miały miejsce w dniach 11-13 maja br. w EXPO XXI WARSZAWA to wydarzenie niezwykle ważne dla całej branży paliwowej. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, ukazała aktualny obraz branży paliwowej i branż pokrewnych, najnowsze trendy oraz konkurencję firm. Wystawcy przedstawiali nowe oferty, produkty i usługi, nowoczesne technologie i rozwiązania usprawniające zarządzanie. To niewątpliwie był także czas poszerzania horyzontów i zdobywania wiedzy na temat innowacji w branży paliwowej.

 

Partnerami wydarzenia były firmy EHRLE sp. z o.o. oraz PETRONOVA sp. z o.o.

 

Uroczystego otwarcia XXVII Targów STACJA PALIW 2022 dokonali: Halina Pupacz – prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych; Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Minister Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Michał Kuczmierowski – Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; Adam Rogacki – Członek Zarządu ds. Inwestycji (Orlen Paliwa) oraz Profesor Konrad Raczkowski. W uroczystości wzięli udział także członkowie Rady Polskiej Izby Paliw Płynnych, zaproszeni goście oraz wystawcy.

 

Części ekspozycyjnej towarzyszyły liczne spotkania, szkolenia, prezentacje i konferencje.

 

Wystawie towarzyszyło Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”, którego partnerem była firma ELAVON. Konferencja przybrała formułę debaty i poświęcona była bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. Spotkanie było dwuczęściowe. W panelu pierwszym „Wyzwania dla branży paliwowej w 2022 roku” rozmawiano o obecnej sytuacji rynku paliwowego, cenach ropy i cenach paliw, zmianach w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej, efektach uszczelniania rynku paliwowego oraz działaniach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Panel drugi poświęcony był nowym technologiom, nowym perspektywom paliw transportowych, a więc elektromobilności, technologii wodorowej, przyszłości rynku motoryzacyjnego oraz Wyzwaniom Łukasiewicza – Grupy Badawczej Paliw i Biogospodarki.

 

Podczas konferencji Minister Andrzej Dera wręczył odznaczenia „Krzyż Zasługi” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym dla polskiego rynku paliwowego. Postanowieniem Prezydenta RP zostali uhonorowani:

 

 • Złotym Krzyżem Zasługi – Wiesław Marcin Deć,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi – Jacenty Siewierski,
 • Brązowym Krzyżem Zasługi – Jan Madejek, Józef Tadeusz Szwiec, Leszek Maciej Wieciech.

Wręczone zostały także Statuetki ZŁOTY OKTAN – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych – przyznawane w celu uhonorowania osób i firm wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, przedsiębiorczymi inicjatywami, w szczególności przyczyniającymi się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, poszerzania oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność legislacyjną, administracyjną, naukową i gospodarczą. Laureatami Statuetki ZŁOTY OKTAN w roku 2022 zostali:

 

 • Marek Matuszewski, Poseł na Sejm RP,
 • Jerzy Małyska,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Slovnaft Polska S.A.,
 • Orlen Paliwa Sp. z o.o.,
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Drugiego dnia targów spotkali się członkowie sekcji stacji franczyzowych PKN Orlen działającej przy PIPP. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o bieżących problemach, ważnych zagadnieniach dotyczących prowadzonej działalności, jak również o współpracy z koncernem.

 

Wystawie towarzyszył także cykl szkoleń/prezentacji w ramach Akademii Przedsiębiorcy. Prelekcje prowadzili praktycy, którzy dzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem. Poruszane w tym roku tematy to:

 

 • „Dystrybutor na objętość czy masę – nowe podejście do dystrybucji i bilansowana gazów płynnych.” –  Mestrole Polska Sp. z o.o. oraz Emerson Automation Solutions.
 • „Magazynowanie i sprzedaż AdBlue na stacjach paliw w kontekście ekologicznym, prawnym i ekonomicznym.”  – SWIMER  Łukasz Otremba.
 • „Regulacje prawne dot. rynku paliwowego” mec. Adam Toczyski.
 • „Nowe wyzwania SENT branży paliwowej” – Krzysztof Rutkowski, Kancelaria KDCP.
 • „Stacja tankowania wodorem” – Urząd Dozoru Technicznego.
 • „Rozwój Programu Paliwa BAQ” – ORLEN Paliwa sp. z o.o.
 • „Niskoemisyjne paliwa w transporcie (LNG w sektorze Automotive / Autogaz w Polsce – przyszłość czy historia / Samochody OEM z napędem LPG/CNG)” – panel zorganizowany przez Polską Organizację Gazu Płynnego.
 • „Fiskalizacja branży myjniowej” – Televend Paweł Ożga.

Jak co roku Komisja Konkursowa, złożona głównie z ekspertów sektora naftowego oraz przedstawicieli administracji państwowej, dokonała rozstrzygnięcia Konkursu PRODUKT ROKU 2022. Firmy nagrodzone za swe produkty i usługi mogły odebrać statuetki i wyróżnienia podczas tradycyjnego Bankietu Targowego, zorganizowanego w dniu 12 maja w Hotelu WESTIN w Warszawie.

 

Tradycyjnie na stoisku PIPP odbywały się spotkania z zaproszonymi ekspertami i członkami Rady Izby, którzy służyli swoją wiedzą i pomocą kolegom z branży.

 

Mamy nadzieję, że Targi zaowocują wieloma korzystnymi kontraktami, a wymiana doświadczeń podczas rozmów oraz wiedza nabyta podczas szkoleń i konferencji zostanie odpowiednio wykorzystana.

 

Zapraszamy serdecznie za rok, w dniach 17-19 maja 2023, na 28. edycję Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2023!

 

 

Relacja wideo