Forum Dyskusyjne

Strona główna » Forum Dyskusyjne
by admin
Targom STACJA PALIW, jak co roku, towarzyszy Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”. Organizatorem tego spotkania jest Polska Izba Paliw Płynnych. Konferencja przybiera formułę debaty i poświęcana jest bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. 

Konferencja towarzysząca XXIX Targom STACJA PALIW 2024 - 8 maja 2024 r.

Program konferencji:

Moderator konferencji: red. Justyna Golonko
10.45 – 11.10 – Wręczenie Statuetek ZŁOTY OKTAN – najważniejszego wyróżnienia Polskiej Izby Paliw Płynnych
11.10 – 12.50 – Wyzwania dla branży paliwowej w 2024 roku. Przyszłość paliw transportowych konwencjonalnych i alternatywnych – nowe technologie i perspektywy.
  • Plany rozwojowe rynku paliwowo-energetycznego.
  • Obecna sytuacja rynku paliwowego, bezpieczeństwo energetyczne, oddziaływania pakietów sankcyjnych.
  • Gaz LPG w 2025 – szanse i wyzwania.
  •  Przewidywania i prognozy gospodarcze w zakresie rynku paliwowego – rok 2024 w obliczu nowej rzeczywistości i wyzwań.
  • Technologia wodorowa, paliwa odnawialne, elektromobilność – projekty i wdrażanie.
  • Założenia i plany legislacyjne w perspektywie zmian na rynku.
  • Prezentacja wyników badań ORLEN w zakresie benzyny przeznaczonej do magazynowania i produkcji E5, E10.

Potwierdź obecność na konferencji (udział bezpłatny)