Forum dyskusyjne

Strona główna Forum dyskusyjne
Targom STACJA PALIW, jak co roku, towarzyszy Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”. Organizatorem tego spotkania jest Polska Izba Paliw Płynnych. Konferencja przybiera formułę debaty i poświęcana jest bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. 
 
 

  

logo Elavon

Elavon Financial Services - Partner Konferencji 2022

 

Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia” – 2022

 

Wystawie w 2022 roku towarzyszyło Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”, którego partnerem była firma ELAVON. Konferencja miała miejsce 11 maja. Przybrała formułę debaty i poświęcona była bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. Spotkanie było dwuczęściowe.

 

W panelu pierwszym „Wyzwania dla branży paliwowej w 2022 roku” rozmawiano o obecnej sytuacji rynku paliwowego, cenach ropy i cenach paliw, a także na temat wpływu Wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w wyniku tej napaści. Dyskutowano również o zmianach w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej, efektach uszczelniania rynku paliwowego oraz działaniach na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorców.

 

Panel drugi Forum poświęcony był nowym technologiom i nowym perspektywom paliw transportowych. Rozmawiano na temat elektromobilności i rosnącego rynku samochodów elektrycznych w Polsce. W zakresie paliw przyszłości podjęto temat wodorowej zielonej transformacji energetycznej oraz perspektyw rozwoju rynku paliw syntetycznych produkowanych z surowców odpadowych. Dyskutowano również o rozwoju i przyszłości rynku gazu LPG na polskich drogach w świetle rosnących cen tego paliwa oraz rychłej rezygnacji Polski z importu gazu LPG z Rosji. Rozmawiano również na temat współpracy nauki i biznesu w branży paliwowej na przykładzie działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz. Branża paliwowa to nie tylko paliwa, ale również inne wyzwania technologiczne i logistyczne, dlatego przedmiotem dyskusji był rozwój rynku płatności kartami w wyniku pandemii COVID-19.

 

Podczas forum zostały wręczone Krzyże Zasługi, odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statuetki ZŁOTY OKTAN, najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.