Forum dyskusyjne

Strona główna Forum dyskusyjne
Targom STACJA PALIW, jak co roku, towarzyszy Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”. Organizatorem tego spotkania jest Polska Izba Paliw Płynnych. Konferencja przybiera formułę debaty i poświęcana jest bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszym problemom i zagadnieniom. 
 
 

  

 Planowany program konferencji towarzyszącej XXVIII Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2023 w dniu 17 maja 2023 (godz. 10:45-13:00)*:

 

Moderator konferencji: red. Justyna Golonko

 

Część I

 

10.45 – 12.00 – Wyzwania dla branży paliwowej w 2023 roku.

 • Obecna sytuacja rynku paliwowego i oddziaływania pakietów sankcyjnych.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona firm w świetle niepewnej sytuacji gospodarczej – działania, programy i projekty rządu.
 • Zmiany w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej – tzw. SENT CONNECT.
 • Przewidywania i prognozy – rok 2023 w obliczu nowej rzeczywistości i wyzwań.
 • Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 

 • Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • prof. Konrad Raczkowski, Prorektor ds. finansowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej
 • Edward Komorowski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów
 • Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
 • radca prawny Adam Toczyski
 • radca prawny Krzysztof Rutkowski, Kancelaria KDCP

Część II

 

12.15 – 13.15 – Nowe technologie, nowe perspektywy, paliwa alternatywne – sektory przyszłości paliw transportowych, wsparcie i finansowanie

 • Elektromobilność – projekty i wdrażanie.
 • Technologia wodorowa.
 • Energia i paliwa odnawialne.
 • Wyzwania Łukasiewicza – Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki.
 • Wsparcie dla firm i finansowanie nowych projektów.

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni:

 

 • Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Zdzisław Sokal – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Marcin Ścigan – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Zygmunt Gzyra – Prezes Krajowej Izby Biopaliw
 • Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu Ekobenz Sp. z o. o.

Podczas forum zostaną wręczone Statuetki ZŁOTY OKTAN – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.

 

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny (LINK).

 

*program forum może ulec zmianie – PRELEGENCI W TRAKCIE POTWIERDZANIA.