O Konkursie PRODUKT ROKU

Strona główna » O Konkursie PRODUKT ROKU

O Konkursie PRODUKT ROKU

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW, organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych, wspomagają przedsiębiorców w zachowaniu rynkowej równowagi konkurencyjnej. Ta zaś nie jest możliwa bez najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. To właśnie wyróżnia konkurs PRODUKT ROKU  towarzyszący targom od początku ich istnienia – premiowanie najlepszych prezentowanych przez wystawców rozwiązań. Prestiżowe statuetki konkursowe PRODUKT ROKU świadczą o docenieniu produktów nie tylko przez przedsiębiorców, na przyszłość stanowią istotne wsparcie w codziennej pracy handlowców, wsparcie sprzedaży.

Do Konkursu można zgłaszać produkty lub usługi związane z obrotem paliwami, transportem, wyposażeniem stacji i baz paliw, ale także te związane z handlową działalnością pozapaliwową stacji, obejmującą w praktyce np. sektor retail (czyli bogatą ofertę m.in. sklepu, gastronomii) oraz sektor CarWash (ofertę myjni i urządzeń dodatkowych).

Warto podkreślić, że Targi STACJA PALIW to ważne spotkanie profesjonalistów. Informacje o produktach zgłoszonych do konkursu są publikowane w mediach Izby, m.in. na stronie internetowej www.targi.paliwa.pl, magazynie „Paliwa Płynne”. Warto również podkreślić, że stoiska firm uczestniczących w konkursie są w trakcie Targów specjalnie oznakowane napisem: „Produkt zgłoszony do Konkursu” lub „Laureat Konkursu”.

Komisję Konkursową tworzą niezależni eksperci sektora naftowego, jak i przedstawiciele kluczowych dla branży urzędów.

Głównymi kryteriami oceny w konkursie są: poziom i nowoczesność zastosowanych technologii; walory użytkowe i estetyczne; oryginalność rozwiązań. Ze względu na szeroki zakres zainteresowań biznesowych naszych przedsiębiorców, wynikający z konieczności dywersyfikacji prowadzonej działalności i wciąż postępującego rozwoju nowoczesnych technologii, szeroki jest też zakres tematyczny, jak i dobór kategorii konkursowych. Niezmienne są jednak kryteria: innowacyjność i zastosowanie w gospodarce.

W konkursie może zostać przyznana nagroda w kategorii: INNOWATOR. Komisja Konkursowa przyzna ją produktowi/usłudze, który/ która miał/a wpływ na rozwój sektora.

Wręczenie nagród ma miejsce drugiego dnia Targów, w trakcie uroczystego bankietu.

Nagrodzeni w konkursie PRODUKT ROKU promowani są w izbowych mediach, do których należą przede wszystkim magazyn „Paliwa Płynne” oraz branżowy portal www.paliwa.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie PRODUKT ROKU.

 

 

Informacje o konkursie:


targi(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77